Een mijlpaal bereik je niet zondermeer. Een afstand overbruggen van hier tot ginder, van toen naar nu vergt inspanning. Dat geldt letterlijk voor de fysieke inspanning maar ook voor het beginnen van een zakelijke onderneming, het opzetten van een gebouw of meerdere gebouwen die als geheel een centrum moeten vormen. Een tehuis voor seniorenburgers opzetten en deze in stand houden heeft inspanning gevergd, vergt die nog steeds en de inspanning bereikt in november 2014 een mijlpaal. Een rede om het een en ander in een gedenkboek vast te leggen. Dit herdenkingsboek is om meerdere redenen het publiceren waard. Het is zeker niet de bedoeling om bij vermeldingen in een jubileumboek eindeloos door te gaan met opsommen, maar bij deze worden, enkel nog drie overwegingen vermeld, waarom deze publicatie gerechtvaardigd is.

Ten eerste; het is een mijlpaal dat de instelling Huize Margriet haar vijfenveertigjarig bestaan mag gedenken. Ten tweede zullen er bijdragen in vermeld staan die menig lezer, informatie zal verstrekken over het reilen en zeilen van een huis voor seniorenburgers. Die informatie kan op haar beurt, de genen die er over voordenken hun seniorendagen in een seniorenhuis door te brengen over de dam te trekken en zich voor aan te melden. Je weet maar niet hoe informatie op lezers doorwerkt. Ten derde het lezen van een verslag van een verjaring is leuk.

Veel leesplezier